fbpx

Categories:

Navigera besökare i beslutsprocessen och öka brand awareness genom nudging

För ökad brand awareness online bör man samla datadrivna insikter och förståelse för målgruppen, vilket är avgörande för att kommunicera rätt innehåll och hjälpa kunderna att navigera i beslutsprocessen. Resultatet blir högre konverteringsoptimering och därmed ökad brand awareness. Det kallas Nudging – ett tillvägagångssätt för en vänlig knuff i rätt riktning och ett sätt att bygga ditt varumärke, ditt brand awareness.

Om vi kan få större förståelse för människors behov och efterfrågan, får vi en stor fördel i att ta fram rätt sorts kommunikation och på så sätt styra människors beteende mot rätt beslut. Med hjälp av Nudging kan man påverka mer än man tror.

Nudging som begrepp myntades av Richard Thaler som fick Nobelpris i ekonomi 2017 för Beteendeekonomi och definierar Nudging :

“By knowing how people think, we can make it easier for them to choose what is best for them, their families and society”.

Målet är att designa beslutsmiljöer utifrån beteenden som hjälper individer att “välja rätt” i komplexa beslutssituationer. För att lyckas med detta ingår att analysera, testa, experimentera och utvärdera. Nudging är ingen quick fix.

Hur kan man använda sig av nudging på webbsidan för att få besökare att konvertera och öka brand awareness online?

Det blir viktigare för varje dag att bygga sitt varumärke på webben. Med nudging kan man få besökaren att tänka om, att tänka rätt.

Med ett intresseväckande bildspråk eller videos kan du skapa högre intresse. Trender visar att rörligt material i högst utsträckning skapar mest uppmärksamhet.

Med personligt och anpassat tilltal skapar man även här uppmärksamhet av besökaren på sin webbplats. Personligt och med ett direkt tilltal skapar tillit och träffsäkerhet. En tydlig webbtrend att personlig e-post-marknadsföring många gånger når upp till tre gånger så högt engagemang jämfört med generiska utskick

En annan effektiv knuff är förval, där besökaren istället uppfattar förvalet som en rekommendation. Med andra ord så gör man det önskade beteendet till default. Eftersom besökaren inte alltid orkar eller ha tid till att välja eller ta ställning, tenderar förvalen att vinna framför långdragna beslut.

Comments are closed